Pisah Sambut Pejabat KBRI London dan BI

Dalam rangka menyambut dan memperpisahkan pejabat-pejabat serta staf di lingkungan KBRI dan BUMN di London, KBRI London telah mengadakan acara pisah sambut pada tanggal 5 Oktober 2016.

Pejabat baru yang diperkenalkan:
1. Bapak Thomas Ardian Siregar, Minister Counsellor Fungsi PenSosBud KBRI
London dan Keluarga.
2. Ibu Andalusia Tribuana Tungga Dewi, Counsellor Fungsi Protokol & Konsuler KBRI
London dan Keluarga.
3. Mayor Tito Tofani, Asisten Atase Pertahanan KBRI London dan keluarga.
4. Ibu Fitria Irmi Triswati, Wakil Kepala Perwakilan BI di London dan Keluarga.

Pejabat yang diperpisahkan:
1. Mayor Andre Dotulung, Asisten Atase Pertahanan KBRI London dan Keluarga.